Lähetystyö

Yksi seurakuntamme perustehtävistä on olla mukana toiminnoissa, jotka edesauttavat Herramme Jeesuksen Kristuksen antamaa lähetyskäskyä, saattaa sovituksen ilosanoma kaikille kansoille kaikkialla maailmassa.

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Matt. 28:19 

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” Joh. 3:16 

Fida International ry on vuonna 1927 perustettu Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö. Sen toiminta perustuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen ja kristillisiin arvoihin yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa. Fida on latinaa ja merkitsee uskollista ja luotettavaa. Seurakuntamme suorittaa Fidalle suositusten mukaista jäsenmäärään perustuvaa tuki- ja koulukassamaksua. Maksuilla tuotetaan palveluja seurakunnille ja lähetystyöntekijöille sekä kustannetaan lähetystyöntekijöiden lasten koulunkäyntikuluja. Fidan lähetystyöntekijät ovat pääosin Suomen helluntaiseurakuntien palkkaamia.

Osallistumme vuosittain Fidan Eväät Elämään keräykseen, jonka tuotto kerätään kulloinkin ajankohtaisena olevaan kehitysapuyhteistyön kannatuskohteeseen.

Seurakunnastamme on edustus Päijät-Hämeen helluntaiseurakuntien yhteisessä lähetystoimikunnassa joka kokoontuu kolme-neljä kertaa vuodessa. Toimikunnan tehtävänä on muun muassa järjestää Päijät-Hämeen alueen yhteisiä lähetystapahtumia ja kannustaa jäseniä pitämään lähetysasiaa esillä seurakunnissa.

Lähetit, joiden kannatukseen osallistumme taloudellisesti ovat Juha ja Kirsi Lehto Lähi-Idän alueella.

Tällä hetkellä he ovat kotimaan jaksolla

Venäjän Karjalassa tuemme kristillisen kuntoutuskodin työtä kuukausimaksullaJuha ja Kirsi Lehto

KJ

Juha ja Kirsi Lehto ovat toistaiseksi palanneet Suomeen ja toimivat maahanmuuttajatyön koordinaattoreina

juha.lehto@fidadevelopment.fi
kirsi.kaarina.lehto@gmail.com