Lähetystyö

Yksi seurakuntamme perustehtävistä on olla mukana toiminnoissa, jotka edesauttavat Herramme Jeesuksen Kristuksen antamaa lähetyskäskyä, saattaa sovituksen ilosanoma kaikille kansoille kaikkialla maailmassa.

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Matt. 28:19 

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” Joh. 3:16 

Fida International ry on vuonna 1927 perustettu Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö. Sen toiminta perustuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen ja kristillisiin arvoihin yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa. Fida on latinaa ja merkitsee uskollista ja luotettavaa. Seurakuntamme suorittaa Fidalle suositusten mukaista jäsenmäärään perustuvaa tuki- ja koulukassamaksua. Maksuilla tuotetaan palveluja seurakunnille ja lähetystyöntekijöille sekä kustannetaan lähetystyöntekijöiden lasten koulunkäyntikuluja. Fidan lähetystyöntekijät ovat pääosin Suomen helluntaiseurakuntien palkkaamia.

Osallistumme vuosittain Fidan Eväät Elämään keräykseen, jonka tuotto kerätään kulloinkin ajankohtaisena olevaan kehitysapuyhteistyön kannatuskohteeseen.

Seurakunnastamme on edustus Päijät-Hämeen helluntaiseurakuntien yhteisessä lähetystoimikunnassa joka kokoontuu kolme-neljä kertaa vuodessa. Toimikunnan tehtävänä on muun muassa järjestää Päijät-Hämeen alueen yhteisiä lähetystapahtumia ja kannustaa jäseniä pitämään lähetysasiaa esillä seurakunnissa.

Tällä hetkellä lähetit, joiden kannatukseen osallistumme taloudellisesti ovat Juha ja Kirsi Lehto Lähi-Idän alueella (tällä hetkellä kotimaanjaksolla) sekä Pekka ja Eija Toivainen Bangladeshissa.

Venäjän Karjalassa tuemme kristillisen kuntoutuskodin työtä kuukausimaksulla

Toivaiset Bangladeshissa

pekka.toivainen@phnet.fi

eija.toivainen@phnet.fi

Pekka ja Eija Toivainen lähtivät elokuussa 2016 poikansa Matiaksen kanssa Bangladeshiin, Dhakan kaupunkiin lähetys- ja kehitysyhteistyöhön Fida Internationalin kautta. Heidän tehtävänsä on vastata Fidan hankkeista Bangladeshissa ja samanaikaisesti suunnitella uutta hanketta, joka ajoittuu vuosille 2017-2021.

Uuden hankkeen tarkoituksena on parantaa heikoimmassa asemassa olevien lasten asemaa ja oikeutta koulunkäyntiin. Bangladeshissa lasten koulunkäynti keskeytyy usein liian aikaiseen työssäkäyntiin, avioliittoon tai perheen taloudellisiin rajoitteisiin.

Uutta hanketta suunnitellaan yhdessä paikallisen helluntailiikkeen ja erityisesti Dhakan helluntaiseurakunnan yhteydessä toimivan Ashirbad -kansalaisjärjestön kanssa. Ashirbad tarkoittaa bengalin kielellä siunausta, ja se onkin yksi hankkeen kantavia teemoja: välittää rakastavan Jumalan siunausta pienten, heikkojen ja köyhien lasten sekä heidän perheidensä osalle.

Kiitos, jos voit muistaa Toivaisia päivittäin rukouksin, sillä työskentely lähes kokonaan saavuttamattoman muslimikansan keskuudessa kuohuvassa Etelä-Aasiassa tarvitsee paljon Jumalan apua, varjelusta ja siunausta.

Toivaisen perhettä kannattavat sekä Vääksyn että Padasjoen helluntaiseurakunnat.

Juha ja Kirsi Lehto

KJ

Juha ja Kirsi Lehto ovat toistaiseksi palanneet Suomeen ja toimivat maahanmuuttajatyön koordinaattoreina

juha.lehto@fidadevelopment.fi
kirsi.kaarina.lehto@gmail.com