Helluntaiseurakunta

Padasjoki ja Kuhmoinen

Lähetystyö

Raamattu luo silmiemme eteen johdonmukaisen ja selkeän kuvan maailmasta ja sen tilasta yhtälailla kuin myös ihmisen tilasta. Elämme Jumalan luomassa maailmassa, joka turmeltui synnin takia ja jonka myötä näemme ympäristön rappeutuvan vääjäämättä.

Saman ilmiön näemme omassa kehossamme – emme kykene estämään sen vanhenemista ja kuolemaa. Ajatuksistamme – sydämestämme – nousee esiin tunteita ja ajatuksia, joita emme hallitse ja jotka saavat meidät tekemään vääriä valintoja ja pahoja tekoja. Raamatun mukaan jokainen ihminen on syntinen ja synnin palkka on kuolema. Se on realiteetti, jonka keskellä elämme. Emme voi sille mitään.

Uuden testamentin kirjoittajat kertovat silminnäkijöinä ja todistajina Jeesuksesta, hänen opetuksistaan, teoistaan ja niiden merkityksestä jokaisen ihmisen elämälle. Heidän sanomansa on ilosanoma, joka on muuttanut monien ihmisten elämän ja voi muuttaa sinunkin elämäsi. Jumala lähetti Jeesuksen – ainoasyntyisen poikansa – pelastamaan ihmiset tästä maailmasta tulevaan maailmaan.

Kuolemasta ylösnoussut Jeesus antoi opetuslapsilleen ja seuraajilleen tehtävän ja tämä on kaiken lähetystyön perusta:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka."– Matt.28:18-20

Lähetystyön tärkein sisältö kiteytyy Johanneksen evankeliumin tekstissä, jota sanotaan myös pienoisevankeliumiksi:

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.– Joh.3:16

Seurakuntana toimimme ennen kaikkea oman asuinalueemme keskellä, mutta samalla osallistumme avustamis- ja lähetystyöhön ympäri maailmaa tukemalla järjestöjä, jotka toimivat meille kaukaisilla alueilla. Samalla, kun lähetystyöntekijät kertovat ihmisille Jumalasta, Jeesuksesta ja uudesta elämästä, he järjestävät syrjäisiin kyliin mm. kouluja ja terveydenhoitopalveluita sekä ylläpitävät monissa paikoissa orpokoteja tai suojakoteja.

Lähetystyökohde ei aina ole maailman syrjäkolkissa, vaan lähetystyötä tehdään myös oman maamme kansalaisten keskuudessa alueilla, jonne on kerääntynyt paljon lomailijoita tai eläkeläisiä. Tällaisia alueita on Euroopassa esimerkiksi Espanjassa, mutta myös muilla mantereilla.

Fida International ry

Fida International ry on vuonna 1927 perustettu Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö. Sen toiminta perustuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen ja kristillisiin arvoihin yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa. Fida on latinaa ja merkitsee uskollista ja luotettavaa.

Seurakuntamme suorittaa Fidalle suositusten mukaista jäsenmäärään perustuvaa tuki- ja koulukassamaksua. Maksuilla tuotetaan palveluja seurakunnille ja lähetystyöntekijöille sekä kustannetaan lähetystyöntekijöiden lasten koulunkäyntikuluja. Fidan lähetystyöntekijät ovat pääosin Suomen helluntaiseurakuntien palkkaamia.

Osallistumme vuosittain Fidan Eväät Elämään keräykseen, jonka tuotto kerätään kulloinkin ajankohtaisena olevaan kehitysyhteistyön kannatuskohteeseen.

Päijät-Hämeen lähetystoimikunta

Seurakunnastamme on edustus Päijät-Hämeen helluntaiseurakuntien yhteisessä lähetystoimikunnassa joka kokoontuu kolmesta neljään kertaa vuodessa. Toimikunnan tehtävänä on muun muassa järjestää Päijät-Hämeen alueen yhteisiä lähetystapahtumia ja kannustaa jäseniä pitämään lähetysasiaa esillä seurakunnissa.

Venäjän Karjala

Venäjän Karjalassa tuemme kristillisen kuntoutuskodin työtä kuukausimaksulla.

Juha Lehto

Juha Lehto toimii Suomen Helluntaikirkon työsuhteessa monikulttuurisuusasiantuntijana. Hänen tehtävänään on auttaa paikallisseurakuntia kohtaamaan maahanmuuttajia. Työ sisältää seurakuntien johdon ja vapaaehtoisten ohjausta ja yhteyksien luomista.

Tavoitteena on, että eri kansallisuuksista tulevat ihmiset voisivat kokea seurakunnan kodikseen. Erityisesti halutaan huomioida niistä kansoista Suomeen tulevat, joita evankeliumi ei ole vielä saavuttanut.

Juha Lehto
Monikulttuurisuus­asiantuntija